Aktualności

K O M U N I K A T

 

 

 

Każdą pracę na cmentarzu związaną z remontem lub budową nagrobków lub grobowców należy zgłaszać z wyprzedzeniem w Kancelarii Parafialnej i do Księdza Proboszcza.

Zabrania się również wjazdu ciągnikiem lub samochodem na alejki na cmentarzu.