POGODA  

   

 

SŁOWO WSTĘPNE


 Przeredagowałem co do treści i formy mój poprzedni, sprzed 10 lat elaborat pt. „Kronika parafii Siedliska – Bogusz ”, nadając mu obecnie bardziej chodliwą i psychologiczną nazwę „Obrazki z dziejów parafii Siedliska – Bogusz”.
Człowiek bowiem współczesny uczulony jest na wizję. Fascynuje go wizja na odległość (telewizja), szokuje go Kaenowizja i pasjonuje go retrowizja, czyli wizja przyszłości.
To też ten człowiek z determinacją i bezwzględną pasją rewolucyjną łopatą i kilofem archeologa kruszy mury, wyważa drzwi i zamki przeszłości, targa zasłony i kurtyny wieków i wdziera się w samą ich otchłań, pragnąc zobaczyć przeszłość swoją, bo on jest jej prawowitym spadkobiercą. On w tej przeszłości chce zobaczyć siebie, swoje korzenie, bo czuje, że jest odbitką psychofizyczną swoich spopielałych przodków, do których odnosi się z pietyzmem i współczuciem dla ich ciężkich warunków życiowych.
Wychodząc naprzeciw tzw. zainteresowaniom współczesnego człowieka, zebrałem pod kątem retro wizji sporo ciekawych obrazków z terenu tutejszej parafii, układając je na taśmie chronologicznej.
Podaję przeszłość tutejszej parafii w formie obrazków, bo dzisiejszy człowiek tak zapracowany, ustawicznie opiekujący się, człowiek techniczny, nie zna czasu i nie lubi wywodów fizoloficzno-acholautycznych, ani żadnych studiów, ale szuka środków wizualnych, szybko zaspokajających jego głód wiedzy. Z oglądanych obrazów sam sobie tworzy konstrukcje myślowe i swój światopogląd.
Przedstawione tu obrazki mają charakter natury polityczno-społecznej, religijno-moralnej, gospodarczej, kulturalnej i biologicznej. Jedne lśnią słońcem radości, inne smutne, łzawe, krwawe, cmentarne. W tym kalejdoskopie widzi się największą liczebnie rzeszę chłopów, uginających się przez całe wieki pod ciężkim jarzmem pańszczyźnianym, w r.1846 rewolucyjnych chłopów mścicieli, a od 120 lat dokładnie wolnych gospodarzy własnej roli i nawy państwowej.
Podano w tym elaboracie rejestr rodów szlacheckich, stanowiących przez wieki grupę ekskluzywną i uprzywilejowaną, która dziś, na naszych oczach, utonęła w burzliwym morzu demokracji, a jej niedobitki uniżenie poszły na służbę rządzącego chłopa i robotnika. Odnotowano jako specyficzny i problematyczny żywioł dawnych pośredników między szlachtą, a chłopem, ruchliwych, sprytnych, handlowo-przemysłowych Żydów.
Przesuwają się przed oczyma naszymi w tej galerii postaci zatroskanych o tutejszą parafię biskupów, utrudzonych ponad miarę proboszczów i ich pomocników.
Zamieszczone tu obrazki są autentyczne to znaczy prawdziwe, oparte o przekazy źródłowe.
Za przekazy, za kliszę służyły mi:
 
1.Księgi metrykalne: urodzonych i zaślubionych od r. 1713, a zmarłych od r. 1729.
2.Inwentarz siedliskiego kościoła parafialnego z dn. 3.07.1749 r. spisany solidnie przez wybitnego proboszcza ks. dra Paulusińskiego.
3.Elenchus, czyli wykaz proboszczów i wikariuszów parafii siedliskiej, sporządzony przez ks. Jurczaka w r. 1849. Podaje w nim wpisy z Księgi Retaksacji beneficjów diecezji Krakowskiej z r. 1529, oraz z Księgi Wizytacji kapituły krakowskiej z r. 1595.
4.Księga ogłoszeń parafialnych z ambony.
5.Księga protokołów Komitetu Parafialnego i Rady Parafialnej.
6.Adnotationes ex anno 1905, quod attinet parochiam Siedliska, zawierające ustną relację Andrzeja Szydłowskiego, szwagra Jakuba Szeli, świadka i uczestnika rabacji, spisaną dni 10 i 11 listopada 1905 r. Przez Ks. Antoniego Rumianowskiego.
7.Liber Memorabilium.
8.Urzędowa statystyka międzywojenna z r. 1931 i wojennych zniszczeń z 10.05.1945 r.
9.Autopasja autora na przestrzeni 27 lat proboszczowania.
 
Jako źródła drukowane służyły mi:
 
1.Kodeks Dyplomatyczny Małopolski F. Piękosińskiego.
2.Kodeks Dyplomatyczny klasztoru tynieckiego Kętrzyńskiego i Smolki.
3.Rejestry poborowe (Małopolska tom III i IV) Adolfa Pawińskiego.
 
 
 
Korzystałem z:
 
1.Wieś Siedliska, Kraków 1903, napisana przez dra Adama Bogusza.
2.Karty z dziejów Smarzowy i Siedlisk, Kraków 1904 tego samego autora.
3.Ruch chłopski w Galicji w 1846, Stefana Kieniewicza.
4.Studia z dziejów Jasła i powatu jasilskiego, Kraków 1964.
5.Biecz-studia historyczne, Wrocław- Warszawa- Kraków 1963.
 
Prócz tego wiele innych publikacji, dotyczących zwłaszcza r. 1846, dostarczyło mi materiałów do tej pracy.
Widzę na tej taśmie chronologicznej białe miejsca, luki, które czekają na nowe przekazy i odkrycia archeologiczne.
 
Niniejszy elaborat składa się z trzech części:
I. Obrazki parafii siedliskiej w przekroju wieków.
II. Sylwetki poszczególnych wsi parafialnych.
III. Dokumenty z XVII, XVIII, XIX i XX wieku w odpisach.
 
Załączono także w IV części w dosłownym znaczeniu obrazki, zdjęcia fotograficzne.
Monografia ta adresowana jest do parafian tu i gdzie indziej zamieszkałych, aby poznawszy swą bogatą przeszłość, wyciągnęli wnioski na lepszą swą przyszłość, by zapanowała między nimi jedność, miłość, braterstwo, by pamiętali, że są dziećmi jednego Ojca, jednej Matki-Ojczyzny i zawsze dobrej Matki Siedliskiej.
 

 
 
 
 
 
Pisałem X-XII 1968
Ks. Karol Kawula, prob.

   

MSZE ŚWIĘTE  

PONIEDZIAŁEK

0630

 

WTOREK

0630

 

ŚRODA

0630 1700

 

CZWARTEK

0630

 

PIĄTEK

0630 1700

 

SOBOTA

0630

 

NIEDZIELA

0700   0930   1100   1500

Głobikówka

0815

   

LITURGIA NA DZIŚ  

   

IMIENINY  

Wczoraj: Fabiana Sebastiana
Dzisiaj: Agnieszki Jaroslawa
Jutro: Anastazego Wincentego
Pojutrze: Ildefonsas Rajmunda
   

STATYSTYKI  

1145490
Dzisiaj
Wczoraj
Ten tydzień
Ostatni tydzień
Ten miesiąc
Ostatni miesiąc
Od zawsze
341
474
5842
5076
12243
26200
1145490
Twoje IP: 54.234.65.78
Czas serwera: 2018-01-21 10:36:11