POGODA  

   
 
 
 
"Ministrare” z łaciny oznacza „służyć”, czyli ministrant jest osobą, która ma służyć (pomagać) kapłanowi podczas sprawowania Eucharystii lub nabożeństw. Przez swoją posługę ministrant służy nie tylko kapłanowi, ale samemu Jezusowi, który przychodzi do nas podczas każdej Ofiary, jaką jest Msza Święta.
Początki ministrantury pochodzą z czasów Jezusa Chrystusa. W Ewangelii św. Jana czytamy:  „Andrzej, brat Szymona Piotra, rzekł do Jezusa: Jest tu jeden chłopiec, który ma pięć chlebów jęczmiennych i dwie ryby (…) Jezus wziął chleby i odmówiwszy dziękczynienie, rozdał siedzącym” (J 6, 8-9, 11) Ewangeliczny „chłopiec” usłużył samemu Zbawicielowi i w ten sposób uczestniczył w cudzie rozmnożenia chleba i ryb, który możemy uważać za zapowiedź Eucharystii.   Już od początków chrześcijaństwa Biskupi sprawowali Najświętszą Ofiarę wraz z asystą liturgiczną. Początkowo byli to diakoni, a w kolejnych wiekach chrześcijaństwa lektorzy. W średniowieczu do Mszy św. usługiwali klerycy, a od Soboru Trydenckiego (1545r.) ministranci. Kiedy  Msze św. odprawiano jeszcze po łacinie, a ksiądz był odwrócony tyłem do ludzi służyło tylko dwóch ministrantów, zaś prezbiterium było oddzielone od reszty świątyni. Sobór Watykański II (1962-1965) zajął się reformą liturgii i powrócił do starej tradycji Kościoła. Podkreślił rolę ludzi świeckich w sprawowaniu kultu Bożego i powierzył na nowo funkcję lektora także osobom świeckim nieposiadających święceń.
 
Lektor jest ustanowiony do czytania Słowa Bożego z wyjątkiem Ewangelii. Może również odczytywać wezwania modlitwy wiernych, a w przypadku braku psałterzysty – wykonywać śpiewy międzylekcyjne. 
 
 
Służba liturgiczna jest bardzo ważną funkcją podczas sprawowania Eucharystii co podkreśliła soborowa konstytucja o liturgii:
"Ministranci, lektorzy, komentatorzy i członkowie chóru również spełniają prawdziwą funkcję liturgiczną" (KL 29).
 
Ministranci i lektorzy podejmują się służby na Mszach świętych oraz podczas innych nabożeństw liturgicznych, dobrze aby na każdym nabożeństwie było przynajmniej dwóch posługujących ministrantów lub lektorów. W niedziele i święta uczestnictwo we Mszy świętej oraz służba przy ołtarzu jest naturalną powinnością wynikającą z przykazania, które przypomina by „dni święte święcić”. Każdy ministrant czy lektor  przynajmniej raz w tygodniu podczas dni powszednich powinien pełnić służbę liturgiczną podczas Eucharystii. Podejmowane przez ministrantów dyżury w tygodniu mają na celu przede wszystkim pogłębienie relacji z Bogiem, a także są wyrazem odpowiedzialności i troski ministranta o liturgię Mszy świętej – liturgię, która jest stanowiona, by Bogu składać dziękczynienie.
 
Zbiórki służby liturgicznej są ogłaszane tydzień wcześniej w ogłoszeniach parafialnych.
 


STRÓJ MINISTRANTA STANOWIĄ:

- komża,
- kołnierz (w kolorach danego okresu lit.),
- lub alba przepasana cingulum
 
 

ZASADY MINISTRANTA:

1. Ministrant kocha Boga i dla Jego chwały wzorowo spełnia swe obowiązki.
2. Ministrant służy Chrystusowi w ludziach.
3. Ministrant rozwija w sobie życie Boże.
4. Ministrant pracuje nad swoim charakterem i czuwa nad czystością serca i duszy.
5. Ministrant poznaje liturgię i żyje nią.
6. Ministrant modli się za Kościół, za Ojczyznę i służy Jej rzetelną pracą.
7. Ministrant jest dobrym synem i bratem.
8. Ministrant swoją chrześcijańską postawą wnosi wszędzie prawdziwą radość.
9. Ministrant przez swoją pilność i sumienność staje się przykładem dla innych.
10. Ministrant – podobnie jak kapłan – stara się być niejako drugim Chrystusem.PATRONI MINISTRANTÓW

św. Alojzy Gonzaga SJ
św. Dominik Savio
św. Jan Berchmans SJ
św. Stanisław Kostka
św. Jan Bosco
św. Tarsycjusz
   

MSZE ŚWIĘTE  

PONIEDZIAŁEK

0630

 

WTOREK

0630

 

ŚRODA

0630 1700

 

CZWARTEK

0630

 

PIĄTEK

0630 1700

 

SOBOTA

0630

 

NIEDZIELA

0700   0930   1100   1500

Głobikówka

0815

   

LITURGIA NA DZIŚ  

   

IMIENINY  

Wczoraj: Fabiana Sebastiana
Dzisiaj: Agnieszki Jaroslawa
Jutro: Anastazego Wincentego
Pojutrze: Ildefonsas Rajmunda
   

STATYSTYKI  

1145466
Dzisiaj
Wczoraj
Ten tydzień
Ostatni tydzień
Ten miesiąc
Ostatni miesiąc
Od zawsze
317
474
5818
5076
12219
26200
1145466
Twoje IP: 54.234.65.78
Czas serwera: 2018-01-21 10:30:18