POGODA  

   
 
 
 

"Chrzest jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego i bramą otwierającą dostęp do innych sakramentów" (KKK 121
 
 
W tradycji katolickiej chrzest zajmuje szczególne miejsce nie tylko z tej racji, że jest udzielany na wyraźne polecenie Jezusa Chrystusa: "Idźcie i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego" (Mt 28,19) ale także, dlatego że jest pierwszym sakramentem, gładzi grzech pierworodny, włącza do wspólnoty Kościoła i pozwala przyjąć inne sakramenty.
Chrztu udziela kapłan lub diakon, a w nagłych wypadkach, np. podczas zagrożenia życia, może go udzielić każdy człowiek. Chrztu udziela się przez polanie głowy wodą i wypowiedzenie słów:  „Ja  ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego”.

 Sakramentu chrztu udzielamy w każdą ostatnią niedzielę miesiąca podczas Mszy Św. o godz. 1100. W wyjątkowych przypadkach może się odbyć w innym czasie. W czasie Mszy św. należy przystąpić do Komunii św. Dobrze jest ofiarować tę Komunię w intencji dziecka.Rodzice chrzestni

Rodzice chrzestni podejmują się ważnego i odpowiedzialnego zadania, dlatego też kodeks prawa kanonicznego wymienia kilka istotnych wymogów, których muszą dopełnić. 
Rodzicami chrzestnymi mogą być osoby po 16 roku życia, które przyjęły Sakrament  Pokuty, Eucharystii i Bierzmowania.
Są praktykującymi katolikami i prowadzą życie zgodne z zasadami wiary. 
Chrzestnymi nie mogą być osoby żyjące w małżeństwie bez ślubu kościelnego, a także młodzież nieuczęszczająca na katechizację. 
Rodzice chrzestni to nie tylko świadkowie ceremonii w kościele, ale mężowie zaufania w życiu dziecka.

Dokumenty do chrztu

Zgłaszając chrzest swojego dziecka rodzice mają obowiązek przynieść do Kancelarii Parafialnej:
- świadectwo urodzenia dziecka
- świadectwo ślubu kościelnego rodziców dziecka
- zaświadczenie z parafii zamieszkania, że dana osoba może pełnić funkcję matki lub ojca chrzestnego
- dane rodziców chrzestnych (imię, nazwisko, wiek, adres zamieszkania)

Symbole liturgii chrzcielnej
 
Znak krzyża wykonywany na czole dziecka - to starożytny gest, który według św. Augustyna dawał katechumenowi (osobie przygotowującej się do chrztu) prawo do tytułu chrześcijanina. Czyniony jest na początku celebracji i „wyciska pieczęć Chrystusa na mającym do Niego należeć”. Oznacza łaskę odkupienia, jaką nabył Chrystus dla każdego człowieka. Czyniąc znak krzyża nawiązujemy do wydarzenia chrztu, przywołujemy jego tajemnicą, odnawiamy ją i czynimy aktualną.
 
Woda chrzcielna - obmycie wodą i towarzyszące mu słowa formuły chrzcielnej:  „N., ja ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego", stanowią tzw. materię i formę tego sakramentu. Poprzez tę czynność dziecko zostaje zanurzone w śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa, dzięki czemu jest oczyszczone od wszelkiej zmazy grzechu pierworodnego i osobistego i staje się przybranym dzieckiem Boga. Woda chrzcielna nabiera nadprzyrodzonej mocy dzięki modlitwie poświęcenia. W najważniejszej części tej modlitwy kapłan zwraca się do Boga tymi słowami:  „Prosimy Cię, Panie, niech przez Twojego Syna zstąpi na tę wodę moc Ducha Świętego, aby wszyscy, przez chrzest pogrzebani razem z Chrystusem w śmierci, z Nim też powstali do nowego życia".
 
Krzyżmo – jest to olej z oliwek zmieszany z balsamem, poświęcony przez biskupa w Wielki Czwartek, używany przy udzielaniu sakramentów chrztu, bierzmowania i święceń kapłańskich. Namaszczenie krzyżmem jest znakiem włączenia do ludu Bożego i uczestniczenia w królewskim kapłaństwie Chrystusa, upodabnia ochrzczonego do Chrystusa (namaszczonego Duchem Świętym), pozwala mu być uczestnikiem namaszczenia królów, proroków i kapłanów Starego Testamentu, czyni go członkiem ludu królewskiego i kapłańskiego.
 
Świeca chrzcielna — oznacza, że ochrzczony został oświecony przez Chrystusa i sam staje się światłością wobec świata. Ojciec dziecka zapala ją od świecy paschalnej. Jest to symboliczne wezwanie dla rodziców i rodziców chrzestnych, by podtrzymywali światło wiary w życiu dziecka.
 
Nałożenie białej szaty - ukazuje, że ochrzczony „przyoblekł się w Chrystusa" (Ga 3, 27) i zmartwychwstał z Chrystusem. Gest ten symbolizuje godność dziecka Bożego.

 

 
 
   

MSZE ŚWIĘTE  

PONIEDZIAŁEK

0630

 

WTOREK

0630

 

ŚRODA

0630 1700

 

CZWARTEK

0630

 

PIĄTEK

0630 1700

 

SOBOTA

0630

 

NIEDZIELA

0700   0930   1100   1500

Głobikówka

0815

   

LITURGIA NA DZIŚ  

   

IMIENINY  

Wczoraj: Fabiana Sebastiana
Dzisiaj: Agnieszki Jaroslawa
Jutro: Anastazego Wincentego
Pojutrze: Ildefonsas Rajmunda
   

STATYSTYKI  

1145476
Dzisiaj
Wczoraj
Ten tydzień
Ostatni tydzień
Ten miesiąc
Ostatni miesiąc
Od zawsze
327
474
5828
5076
12229
26200
1145476
Twoje IP: 54.234.65.78
Czas serwera: 2018-01-21 10:32:55